Clone High

Clone High is een Canadees-Amerikaanse komische animatieserie gecreëerd door Phil Lord en Christopher Miller. De serie speelt zich af op een middelbare school voor klonen en is een parodie op tienerdrama’s. Clone High ging in première op 2 november 2002 en bleef beperkt tot slechts één seizoen

kelme Sports Socks

KELME Sport Long-Barreled Knee Breathable Absorbent Socks Unisex

BUY NOW

$19.99
$12.99

, te wijten aan een combinatie van controverse en tegenvallende kijkcijfers.

In de jaren 80 liet de Amerikaanse overheid de lichamen van historische figuren opgraven om deze te klonen. Zestien jaar later wonen zij in pleegfamilies en attenderen ze de middelbare school Clone High, waar ze worden geconfronteerd met typische puberzaken als populariteit, vriendschap en verliefdheid.

Op hun uiterlijk na hebben de klonen weinig overeenkomsten met hun voorgangers. In India schoot de extravagante persoonlijkheid van de kloon van Mahatma Gandhi bij velen in het verkeerde keelgat

Argentina Home MASCHERANO 14 Jerseys

Argentina Home MASCHERANO 14 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Demonstranten, waaronder parlementsleden, gingen uit protest in hongerstaking. Voor het eventuele tweede seizoen zou Gandhi mogelijk uit de serie geschreven worden, maar MTV besloot in combinatie met de lage kijkcijfers de serie niet te verlengen.

Rudolf Stummer von Traunfels

Rudolf Stummer Ritter von Traunfels (* 13. November 1866 in Wien; † 2. August 1961) war ein österreichischer Zoologe

kelme t shirts

KELME Summer Outdoor Casual Cotton Printed Short-Sleeved T-shirt Men

BUY NOW

39.99
29.99

, der hauptsächlich auf dem Gebiet der Polycladida (einer Ordnung der Strudelwürmer) und Myzostomida (parasitischer Ringelwürmer) tätig war.

Rudolf Stummer von Traunfels wurde am 13. November des Jahres 1866 als Sohn des Eisenbahn-Ingenieurs Rudolf Stummer von Traunfels sen. (Sohn des geadelten Bauherrn und Architekten Josef Mauritius Ritter Stummer von Traunfels) in Wien geboren. Von 1888 bis 1890 studierte er Zoologie an der Universität Wien, danach ein Jahr an der Universität München. Zu dieser Zeit arbeitete er auch einige Monate an der zoologischen Station zu Triest und an der biologischen Station auf Helgoland. 1892 promovierte er in Wien mit dem Dissertationsthema „Vergleichende Untersuchungen über die Mundwerkzeuge der Thysanuren und Collembolen“. Nach seinem Studium nahm er am Zoologisch-Vergleichend-Anatomischen Institut der Universität Wien eine Assistentenstelle an, gefolgt von einer Tätigkeit am Zoologischen-Zootomischen Institut der Universität Graz.

Seine Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Polycladen, in Fortsetzung der Arbeiten von Prof. Ludwig von Graff, veranlasste ihn zu einer eineinhalbjährigen Forschungsreise nach Innerasien, genauer in den Tianshan und den Pamir, in Begleitung seines Freundes György Almásy, des Vaters von Ladislaus Almásy. Nach Sichtung und Erforschung des gesammelten Materials führte er 1903 seine Assistententätigkeit in Graz fort. Im Zuge des Internationalen Zoologenkongresses in Bern 1904 wurde ihm die Goldene Medaille des Kaisers Nikolaus II. von Russland zuerkannt. Im selben Jahr habilitierte er und wurde fünf Jahre später zum Extraordinarius ernannt.

Des Weiteren wurde ihm von der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften die Große Silberne Linné-Medaille verliehen. Stummer von Traunfels war außerdem Mitglied der Leopold. Carol. Deutschen Akademie Der Naturforscher (seit 1906) und Träger anderer internationaler Auszeichnungen.

Rudolf Stummer Ritter von Traunfels starb im Alter von 95 Jahren am 2. August 1961, seine letzte Ruhestätte findet sich in Kranzlhofen bei Velden

Brazil Away ROMARIO 11 Jerseys

Brazil Away ROMARIO 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Kärnten.

Sandnes kirke (Masfjorden)

Sandnes kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form, fra 1845. Kirken ligger på Masfjordnes i Masfjorden kommune.

Den første kirken på Sandnes ble bygd en gang i middelalderen. Den er nevnt i 1528, og var sannsynligvis ikke ny da. I 1844/45 ble denne kirken revet. I følge et lokalt sagn var det strid om hvor denne kirken skulle bygges. Da tømmeret til kirken var klart kastet man derfor tømmeret på fjorden og bygde kirken der det drev i land. Den gamle kirken var en liten kirke med et firkantet tårn og et våpenhus av staver. Koret var kvadratisk med vegger på 7 meter

soccer sports uniform

KELME Short-Sleeve Soccer Sports Striped Uniform

BUY NOW

$39.99
$28.99

, og skipet var et rektangel på 12 ganger 9 meter. Kirken hadde ikke galleri, men noen sitteplasser ble festet litt oppe på veggene for å utnytte plassen. Mellom koret og skipet var det en vegg. Kirken hadde to kirkeklokker, som i dag henger i den nye kirken. Disse er svært gamle. Den ene er sannsynligvis fra middelalderen, mens den andre er fra 1654.

Utover på 1800-tallet hadde kirken blitt for liten og den var i tillegg i dårlig stand. I stedet for å pusse opp og bygge på den gamle kirken ble det derfor bestemt at man skulle bygge en ny kirke.

Dette ble bestemt på et møte blant «Sandnæs sogns Formænd og Representanter» 1. november 1843. På dette møtet ble det også bestemt at den nye kirken skulle bygges i stein. Vedtaket ble ikke tatt godt imot, og 17. mars 1844 ble det derfor avholdt et nytt møte der man bestemte å bygge en trekirke som skulle stå ferdig i 1845. Kostnadene skulle fordeles på innbyggerne i sognet, noe som førte til en del protester, men kirken stod ferdig høsten 1845. Den hadde da kostet 1096 spesidaler og 64 skilling i tillegg til pliktarbeid.

Da kirken stod ferdig ble kun kirkemøblene malt, og ti år senere ble kirken malt hvit på utsiden. Da den ble bygd var det den eneste kirken i Masfjorden, noe som gjorde at den nybygde kirken var for liten. I 1882 ble derfor Solheim kirke bygd. Samme år fikk også Sandnes kirke sakristi med barnerom.

I 1885 ble ordningen med faste stoler for selveigerne avviklet. Fra da av var det kun noen få reserverte plasser i kirken, i hovedsak til dem som hadde oppgaver i gudstjenesten. Stoldørene i benkene ble samtidig fjernet og solgt. I 1907 ble så alle de gamle benkene tatt vekk og kirken ble restaurert innvendig. Benkene som kom inn i stedet stod til 1965, da det ble satt inn benker som lignet mer på de opprinnelige benkene.

Kirkens første orgel kom i 1890 og var en gave. Dette orgelet hadde tidligere stått i en kirke i Bergen. Det ble plassert i koret og ble brukt til 1912 da man hadde samlet inn nok penger til å kjøpe et nytt orgel. For å få plass til det nye orgelet måtte man bygge om galleriet og bygge et tilbygg for å få plass til galleritrappen. Dette er dagens våpenhus. Dagens orgel er fra 1976.

Kirken ble bygd om i 1907. Da ble kirkestolene tatt bort og det ble satt inn søyler mellom koret og skipet. I 1912 fikk kirken to ovner. Veggene ble samtidig malt hvite og benkene og søylene ble malt.

På 1960-tallet ble kirken bygd om enda en gang. Først ble det sprengt ut kjeller og sakristiet ble bygd ut med plass til en menighetssal. I 1965 ble vegger og tak i skipet isolerte og veggene ble kledd med panel. Tårnet fikk kobberplater. Man satte så inn nye benker, mer i stil med de første benkene som stod i kirken.

I 1983 ble det bygd bårehus og i 1994 ble det gjort visse endringer for å gjøre kirken tilgjengelig for mennesker med bevegelseshemminger.

I forbindelse med restaureringen på 1960-tallet fant man en gammel messehagel i kirken. Den ble undersøkt på Bergen Museum, og ble tidfestet til å stamme fra rundt 1650. Når den sist ble brukt i kirken vet man ikke, men det kom i alle fall en ny messehagel til kirken etter ombyggingen i 1907. Det er svært få så gamle messehagler igjen i Norge.

Den gamle messehagelen ble restaurert i Oslo, og ble brukt av biskop Per Juvkam da han gjennvigslet kirken etter restaureringen. Den har også blitt brukt i Akershus slottskirke i samband med at det var 400 år siden Kristian 4. ble kronet som konge.

Altertavlen er utskåret i tre av billedhugger Johnsen i 1908. Motivet er fra Getsemane med Jesu lidelse som sentrum. På toppen av tavlen er det en engel og de greske bokstavene alfa og omega.

Kirken har tre gamle sølvgjenstander som fremdeles er i bruk. To lysestaker fra første halvdel av 1700-tallet som står på alteret og en alterdisk som ble gitt til kirken i 1697.

I kirken henger et kirkeskip Orange Runner Waist Pack, eller votivskip, som skal ha blitt lagd av Tore Åmundson Stegalvik som levde mellom 1723 og 1798. Opprinnelig hadde skipet utskåret mannskap, men dette har kommet vekk.

Skipet hang i den gamle kirken på Sandnes, og ble sannsynligvis hengt opp i den nye kirken da denne ble bygd. I en inventarliste fra 1904 blir det nevnt. På begynnelsen av 1900-tallet ble skipet tatt ned for en periode og pusset opp, før det ble hengt tilbake i kirken.

På Historisk Museum i Bergen står det en døpefont i kleberstein fra Sandnes kirke.

Alversund · Askvik · Austrheim · Brekke · Byrknesøy · Emigrantkirka · Fedje · Fjon · Frøyset · Grandeheim · Gulen · Hersvik · Hjelmås · Hordabø · Hundvin · Husøy · Knarvik  · Lindås · Lygra · Manger · Meland · Mjømna · Mo · Myking · Ostereidet · Sandnes · Seim · Solheim · Solund · Sæbø · Vike

Apside  · Transept · Kor · Kirkeskip · Midtskip · Kryss · Narthex · Oktogon · Omgang · Travé · Sideskip · Krypt · Galleri · Arkade · Triforium · Klerestorium&nbsp

Colombia 2016 Home RAMOS 21 Jerseys

Colombia 2016 Home RAMOS 21 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

;· Kapittelhus · Sakristi · Skrudhus · Våpenhus

Kirke · Kloster · Kapell · Katedral · Dåpskapell · Basilika · Hallkirke · Langkirke · Korskirke · Sentralkirke · Arbeidskirke · Småkirke

Strebebue · Kapitél · Søyle · Bue · Arkivolt · Hvelv · Portal · Kuppel · Rotunde · Tårn · Støpul · Takrytter · Takstol

Glassmaleri · Rosevindu · Vannkaster · Tympanon · Skulptur · Ikon · Kors · Innvielseskors · Krusifiks · Freskomaleri · Kalkmaleri  · Rosemaling

Alter · Altertavle · Alterskap · Alterfrontal · Triptyk · Døpefont · Døpefat · Prekestol · Tabernakel · Korstol · Misericordia · Ikonostasis · Ciborium · Baldakin · Epitaf · Sakrarium · Sedilia · Kirkeorgel · Votivskip · Liturgisk møbel

Tidlig kristen · Bysantinsk · Romansk · Gotikk · Renessanse · Barokk · Rokokko · Klassisisme · Historisme · Nygotikk · Dragestil · Sveitserstil · Jugendstil · Funksjonalisme · Modernisme · Postmodernisme

Middelalderkirker i stein · Stavkirker · Katolske klostre  · Oktogonale kirker  · Korskirker  · Liste over kirker

Den norske kirke · Den danske kirke · Svenska kyrkan · Den katolske kirke · Kristendom · Kristen ikonografi · Verneverdier · Arkitektur · Kunst

Rostov oblast

Rostov oblast lea guovlu (oblast) Ruoššas.

Amur · Archangelsk · Astrachan · Belgorod · Brjansk · Irkutsk · Ivanovo · Jaroslavl · Kaliningrad · Kaluga · Kemerovo · Kirov · Kostroma · Kurgan · Kursk · Leningrad · Lipetsk · Magadan · Moskva · Murmansk&nbsp Runner Waist Pack;· Nizjnij Novgorod · Novgorod · Novosibirsk · Omsk · Orenburg · Orjol · Penza · Pskov · Rostov · Rjazan · Sachalin · Samara · Saratov · Smolensk · Sverdlovsk · Tambov · Tiumen · Tjeljabinsk · Tomsk · Tula · Tver · Uljanovsk · Vladimir · Volgograd · Vologda · Voronezj

Astéroïde de type V

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Un astéroïde de type V (V comme Vesta), aussi appelé (astéroïde) vestoïde (d’après Vesta), est un type rare d’astéroïde qui pourrait être un fragment de l’astéroïde (4) Vesta

Seattle Sounders FC Second Away EVANS 3 Jerseys

Seattle Sounders FC Second Away EVANS 3 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

Environ 6 % des astéroïdes de la ceinture principale sont des vestoïdes et la plupart de ceux-ci font partie de la famille de Vesta, tandis que certains sont des aréocroiseurs ou des géocroiseurs.

(3908) Nyx est un exemple de vestoïde et est aussi un géocroiseur.

Les astéroïdes de type V sont modérément brillants, et assez similaires à ceux plus communs du type S, qui sont aussi constitués de chondrites ordinaires pierreuses et ferreuses. Ce type assez rare d’astéroïdes contient plus de pyroxène que le type S standard

Real Madrid Club de Fútbol Home MODRIC 19 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Home MODRIC 19 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

Le spectre montre une importante absorption à 0,75 μm et plus, une autre à 1 μm et de plus est très rouge en dessous de 0,7 μm. Il est similaire à celui des météorites HED.

Le type J est suggéré pour les astéroïdes ayant une forte absorption à 1 μm, de façon semblable aux météorites diogénites. On pense que ceux-ci proviennent de parties plus profondes de la croûte de (4) Vesta

Chile Home MEDEL 17 Jerseys

Chile Home MEDEL 17 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

Knud Lavard

Knud Lavard (1096-1131) prince danois. Duc de Sud Jutland de 1115 à 1131, Roi des Obodrites de 1129/1130 à 1131

Knud Lavard est le fils légitime du roi Éric Ier de Danemark et de la reine Bodil Thrugotsdatter. Il nait le 12 mars ou avril 1096. En 1115 le successeur de son père, son oncle, le roi Niels de Danemark lui accorde de le titre de duc de Jutland-du-Sud.

Henri le prince chrétien des Obodrites, peuple Wende de Wagrie, voisin de son duché, qui avait été élevé au Danemark, meurt en 1127 et est inhumé à Lünebourg. Les tribus slaves encore païennes de l’est de son domaine les Vélètes et les Lutici en profitent pour proclamer leur indépendance. Les deux fils ainé d’Henri; Woldemar et Mstivoj étant mort avant lui, il a comme successeur ses plus jeunes fils, Knud et Sventipolk (également nommé Svatopluk ou Zwentibold), qui doivent combattre pour leur héritage. Knud est tué en 1128 à Lütjenburg et Sventipolk lui succède comme seul prince mais il est tué la même année et son fils et héritier Swineke est tué à son tour en 1129 à Ertheneburg sur l’Elbe. En 1129 L’empereur Lothaire II du Saint-Empire accorde à Knut Lavard le titre de « roi des Obodrites  » avec pour mission de terminer l’évangélisation de cette région de la côte de la Baltique handmade bracelets.

Vers 1125 son cousin Magnus Nilsson le fils de Niels Ier de Danemark était de son côté devenu roi Magnus Ier le Fort en Västergötland comme petit-fils par sa mère du roi Inge Ier l’Ancien de Suède. Les deux prétendants potentiels à la succession au royaume de Danemark se trouvaient déjà ainsi dotés de titres royaux et l’animosité entre eux ne fit que s’amplifier jusqu’à ce que Magnus Nilsson et sa « Hirdh » tue Knud Lavard à Haraldsted près de Ringsted en Sjaelland le 7 janvier 1131. À la suite de sa mort, le royaume des Obodrites est partagé entre deux prétendants païens: Niklot et Pribislav.

Un culte se développe rapidement sur la tombe du jeune prince. Son épouse se réfugie à la cour de noble Asser Rig de Fjenneslev avec son fils posthume le futur roi Valdemar qui y est élevé avec le fils d’Asser, Absalon, qui devient par la suite son homme de confiance. Knud Lavard fut reconnu officiellement comme « Saint » sous le règne de son fils Valdemar Ier de Danemark par le pape Alexandre III le 25 juin 1170.

De son mariage en 1116 avec Ingeborg la fille du prince Mstislav Ier de Kiev naquirent plusieurs enfants:

Bulletstorm

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) (voir l’aide à la rédaction).

Bulletstorm est un jeu de tir à la première personne développé par People Can Fly et Epic Games et édité par Electronic Arts. Il est sorti durant le mois de février 2011 sur PlayStation 3, Xbox 360 et Microsoft Windows.

Bulletstorm suit les aventures de Grayson Hunt, que l’on appelle la plupart du temps simplement Gray. Il fit autrefois partie, avec ses coéquipiers Ishi Sato, Rell Julian et Whit Oliver (« Doc »), de la Dead Echo, une escouade d’élite à la solde d’un général de la Confédération nommée Sarrano. La Dead Echo effectuait des assassinats de supposés criminels, cependant, ils découvrirent, lors de l’assassinat d’un dénommé Bryce Novak, que celui–ci était en fait un simple reporter 

Chile Home VARGAS 11 Jerseys

Chile Home VARGAS 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

; il venait de finir un article sur la corruption de Sarrano et détenait des preuves incriminantes sur Dead Echo. En fait, Sarrano les utilisait à des fins personnelles pour éliminer des éléments gênants qui étaient, en fin de compte, des citoyens innocents.

Fou de rage, Gray se rebella contre Sarrano, entraînant avec lui l’équipe Dead Echo dans sa quête de vengeance et de rédemption.

Quelques années plus tard, devenus pirates de l’espace et attaquant des vaisseaux de la Confédération, Gray et compagnie entre en contact avec le vaisseau Ulysses, la fierté de la Confédération, ayant vraisemblablement à son bord le général Sarrano. Prenant une décision impulsive influencée par son état d’ébriété avancé, Gray décide d’attaquer l’Ulysses malgré l’inégalité flagrante des forces. Malgré tout, ils réussissent à fortement endommager l’Ulysses en se propulsant à toute vitesse droit sur lui. Par la suite, les deux vaisseaux s’écrasent sur la planète Stygia non loin de là, un ancien centre de villégiature

kelme soccer uniform

KELME Short-Sleeve Soccer Sports Striped Uniform

BUY NOW

39.99
29.99

.

L’affrontement a gravement blessé Ishi, Gray et Rell partent à la recherche d’une pile afin que le Doc puisse lui sauver la vie. Ils trouvent ladite pile et la ramènent au vaisseau, mais les habitants de la planète, d’une extrême agressivité, tuent Rell et le Doc durant le processus qui fait d’Ishi un cyborg.

Étant maintenant pratiquement seuls contre tous, Gray et Ishi tenteront le tout pour le tout afin de quitter la planète, même si cela nécessite de travailler avec leur pire ennemi, le général Sarrano.

Turnpike Lands

Turnpike Lands were a group of land tracts granted by the United States Congress to the state of Ohio in 1827 along the path of a proposed road in the northwest corner of the state.

With the Treaty of Greenville in 1795 the Indian Nations ceded southern and eastern Ohio to white settlement. The Treaty of Fort Industry in 1805 moved the boundary westward to a line 120 miles (190 km) west of Pennsylvania, which coincided with the western boundary of the Firelands of the Connecticut Western Reserve. In 1807, the Treaty of Detroit called for the cession of lands northwest of the Maumee River, in Ohio, and mostly in the Michigan Territory. The area between the Maumee River and the 1805 boundary remained Indian Lands, and thus, the United States could not legally build a road connecting settlements in Ohio and the Michigan Territory. This area was also swampy, and would require much engineering effort and funds to cross with a road.

On November 25, 1808, at Brownstown in Michigan Territory, the United States and five nations of Indians signed the Treaty of Brownstown. Article II of the treaty called for the Indian Nations to cede to the United States “…also a tract of land, for a road only, of one hundred twenty feet in weadth, to run southwardly from what is called Lower Sandusky, to the boundary line established by the Treaty of Greenville, with the privilege of taking at all times, such timber and other materials, from the adjacent lands as may be necessary for making and keeping in repair the said road, with the bridges that may be required along the same

Chile Home VALDIVIA 10 Jerseys

Chile Home VALDIVIA 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.”

Lower Sandusky is now called Fremont, Ohio and the boundary line of the Greenville Treaty lies in southern Marion County.

Nothing was accomplished by Congress, so, in 1820, the Ohio legislature asked Congress to take action.

All the land between the Maumee River and the Western Reserve was ceded by the Indians with the Treaty of Fort Meigs in 1817, and surveyed into townships and sections in the Congress Lands South and East of the First Principal Meridian in 1819, and North and East of the First Principal Meridian in 1821.

It became more desirable to run a road to Sandusky City on Lake Erie rather than Fremont. In 1827, and clarified in 1828, Congress granted to the state of Ohio “forty-nine sections of land to be located in the Delaware Land District, in the following manner, to-wit: Every alternate section through which the road may run, and the section next adjoining thereto on the west, so far as the said sections remain unsold, and, if any part of the sections shall have been disposed of, then a quantity equal thereto shall be selected by the Commissioner of the General Land Office, from the vacant lands in the sections adjoining on the west of those appropriated.”

The road was constructed by the Columbus and Sandusky Turnpike Company. The grant of 31,596.09 acres (127.8648 km2) was declared for the use and benefit of the turnpike company by the state legislature in 1828 for the purpose of building the road, and authorized the company to sell the land and the governor to execute the deeds to the purchasers.

Ohio State Route 4 north of Bucyrus in Seneca and Crawford counties, and Ohio State Route 98 south of Bucyrus in Crawford and Marion counties are situated along the path of the Columbus and Sandusky Turnpike where the 1828 grant was made.

Coordinates: