Qeqertarsuatsiaat

Koordinater:

Qeqertarsuatsiaat (dansk: Fiskenæsset) er en bygd i Nuuk kommune, sydvest på Grønland. Den ligger mellom hovedstaden Nuuk (Godthåb) og Paamiut, ca. 150 km syd for Nuuk.

Pr januar 2004 bodde det 273 innbyggere her, og navnet betyr «den ganske store øya». De fikk bygdestatus i 1872.

Bygda ble etablert i 1754 av den danske handelsmannen Anders Olsen, som en handelsstasjon. Herifra kunne KGH (Den Kongelige Grønlandske Handel) drive handel med skinn og hvalspekk, med de lokale jaktfolkene. Dette var den femte bygda som ble etablert på Grønland.

Tradisjonelt har fiske etter torsk vært hovednæringsveien her, men på 1990-tallet sank torskebestanden veldig, inntektsgrunnlaget ble redusert, og bygda mistet mange innbyggere. Etter dette har imidlertid folketallet vært mer stabilt. I dag har Qeqertarsuatsiaat bl.a. skole, bibliotek, kirke, helsestasjon, postkontor, brannstasjon, elverk og eldrehjem.

I 2007 ble det kjent at det canadiske gruveselskapet True North Gems har begynt prøveboring etter rubiner i Aappaluttoqområdet i Qeqertarsuatsiaat. Det er Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland som behandler søknader om gruvedrift på Grønland.